Vniz po ma-a-a-a-tu-shke by-lo po Vo-lge
Po Vo-o-o-o-o-o-o-lge
Po-o shi-ro-o-o-ko-mu, bra-tcy, ra-zdo-l'ju
Ra-zdo-o-o-o-l'ju.

Po-o shi-ro-o-o-ko-mu, bra-tcy, ra-zdo-l'ju
Ra-zdo-o-o-o-o-o-o-l'ju.
Po-o-dy-ma-a-a-las' o-na bur' po-go-da
Po-go-o-o-o-da.

Po-o-o-go-du-u-u-u-shka, o-na ne-bo-l'sha-ja
Ne-bo-l'sha-a-a-a-a-a-a-ja
Ne-je-bo-l'sha-a-a-ja, ska-zhem vo-lno-va-ja
Vo-lno-va-a-a-a-ja,

Ni-i-i-che-go-o-o by-lo, bra-tcy, ne vi-dno
Ne vi-i-i-i-i-i-i-dno
To-o-l'ko lo-o-o-do-chka, da vot che-rne-et,
Che-rne-je-je-je-et,

To-o-l'ko lo-o-o-do-chka, da vot che-rne-et,
Che-rne-je-je-je-je-je-je-et,
Pa-a-ru-sa-a-a, da vot nad nej be-le-jut, be-le-je-je-je-jut

Sa-a-am ho-zja-a-a-in, a on vo na-rja-de
Na-rja-a-a-a-a-a-a-de
V chjo-o-rnom ba-a-a-rha-tnom, da vot ka-fta-ne,
Ka-fta-a-a-a-ne

Vzgo-o-o-vo-ri-i-it, to-gda da vot ho-zja-in
Ho-zja-a-a-a-a-a-a-in.
Vspo-o-jte vzgrja-a-a-n'te, oj da vy re-bja-ta
Re-bja-a-a-a-ta

Vspo-o-jte vzgrja-a-a-n'te, oj da vy re-bja-ta
Re-bja-a-a-a-a-a-a-ta
Vni-iz po ma-a-a-tu-shke, da vot po Vo-lge
Po Vo-o-o-o-lge©2012 Material opublikovan dlja lichnogo pol'zovanija. Vse prava prinadlezhat avtoram stihov. Perepechatka v kommercheskih celjah zaprewena. Besplatno, bez registracii i SMS, on-line poslushat' pesnju v ispolnenii russkogo basa A.Kondjurina mozhno zdes'

On our website Russian bass sings folk songs, romances, chanson you can visit these pages by clicking on the desired name below: